Условия за ползване
 
Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до сайта HOMES.BG и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта. Използването на HOMES.BG ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. 
 
HOMES.BG си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: https://www.homes.bg/?go=home&p=terms
 
Услугата HOMES.BG се предоставя от ДЖОБС.БГ ЕООД, ЕИК 175050954, Адрес: Райко Алексиев №26, София (HOMES.BG, "Нас").
 
1. Предмет на услугата
 
1.1.  HOMES.bg дава възможност за търсене, разглеждане, получаване и публикуване на обяви и информация за продажба/наем на апартаменти, къщи, парцели и други недвижими имоти от частни лица и фирми.
 
2. Регистрация
 
2.1. За част от услугите, като публикуване на обяви в сайта, е необходима регистрация. Регистрацията е безплатна.
 
2.2. Посещавайки HOMES.BG и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор.
 
2.3. При регистрация на частно лице се изисква информация като: име, мобилен телефон, имейл и друга информация посочена в регистрационната форма. Ние използваме тези данни само по начина предвиден в Политика за личните данни (https://www.homes.bg/?go=home&p=privacy).
 
2.4. При регистрация на фирма се изисква име на фирма, ЕИК, административно лице за контакт, телефони за връзка, адрес и друга информация посочена в регистрационната форма. Ние използваме личните данни, част от тази информация, само по начина предвиден в Политика за личните данни (https://www.homes.bg/?go=home&p=privacy).
 
2.5. Вие се задължавате да предоставяте верни, пълни и актуални данни при регистрация и да ги поддържате такива. При неверни, неактуални или неточни данни Вие нямате право да ползвате услугата.
 
2.6. С натискането на бутона "Регистрация" Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези условия. Преди натискането на бутона "Регистрация" имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.
 
2.7. Вие отговаряте за всички действия извършени чрез Вашия акаунт. Въвеждането на парола за достъп до Вашия акаунт и действията извършени с него ще се считат за електронно изявление. В случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв, Вие се задължавате да ни уведомите незабавно.
 
2.8. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация с Вас. Тази комуникация включва потвърждение на регистрацията, комуникация във връзка с ползвани от Вас услуги, информация за промени във функционалността на сайта.
 
3. Употреба на съдържанието
 
3.1. Сайтът и съдържанието в него са Наша собственост и/или на Наши партньори, доставчици и клиенти. Вие можете да използвате съдържанието с цел търсене на недвижими имоти и/или осъществяване на контакт с продавачи. Вие не можете да използвате това съдържание за други цели, освен с изрично Наше съгласие.
 
3.2. HOMES.BG не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между ползващите сайта. Вие приемате, че HOMES.BG не гарантира и не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения. Ползването на услугата е на Ваш собствен риск и отговорност. 
 
 
4. Публикуване на обяви
 
4.1. Вие поемате пълната отговорност за публикуваните от Вас обяви и информация в сайта, като се задължавате те да бъдат точни, верни и пълни.
 
4.2. Вие се задължавате да актуализирате информацията за публикуваните от Вас имоти в случай на възникнала промяна, както и да отстраните обявата при продажба/отдаване под наем или в случай, че имотът не е наличен по друга причина.
 
4.3. Вие се задължавате да не публикувате повече от една обява за един и същи имот, обяви с подвеждащо съдържание или с цел различна от предназначението на сайта, обяви с импулсни или чужди телефонни номера.
 
4.4.Вие се задължавате да използвате полето „Снимка” в обявата единствено за снимки и чертежи на съответния имот. Не се допуска качването на самостоятелни лога и други изображения, несвързани с конкретния имот. 
 
4.5. Вие се задължавате да не публикувате линкове, препратки и/или лога на други сайтове. 
 
4.6. Вие се задължавате да не използвате предвидените средства за комуникация с други потребители за цели различни от предназначението на сайта.
 
5. Услуги, Съхранение на данни и Прекратяване на акаунт
 
5.1. HOMES.BG си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.
 
5.2. HOMES.BG може да прекрати или блокира Вашия акаунт и/или изтрие съхранено в него съдържание в следните случаи:
- при заявка от Ваша страна;
- при съмнения за нарушение на условията за ползване или на закона;
- при дълъг период на неизползване;
- при промени в услугата или нейното прекратяване;
- по всяко време по своя преценка;
 
 
6. Други
 
6.1. HOMES.BG не поема отговорност, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.
 
6.2. HOMES.BG не отговаря за вреди и пропуснати ползи в резултат от ползване или невъзможност за ползване на услугата.
 
6.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.
 
6.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България. Споровете по тези условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град София.
 
6.5. За информация във връзка със съхранението и обработка на лични данни, моля вижте Политиката за лични данни (https://www.homes.bg/?go=home&p=privacy).
 
 
HOMES.BG / ДЖОБС.БГ ЕООД
"Райко Алексиев" №26
1113 София, България
Тел: +359 2 439 22 28
Имейл: info@homes.bg
 
Copyright © 2018 homes.bg