Вход
Регистрация
Регистрацията и публикуването на обяви от агенции и строителни фирми в homes.bg е безплатно.

В случай че Ви е необходима помощ или допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас:
 
02 439 22 28

Данни за строителната фирма
* Вие сте: Частно лице
Агенция за недвижими имоти
Строителна фирма
Тези данни служат за административен контакт и не се публикуват в офертите на строителната фирма
* Име на фирма:
(По данъчна регистрация.)
* Адрес по регистрация:
* ЕИК/Булстат:
* Лице за административен контакт:
(име и фамилия)
* Длъжност:
* Телефони за административен контакт:
*Email за административен контакт:
Данни за контакт
Тези данни се публикуват като част от офертите на строителната фирма и служат за контакт от страна на купувачите/наемателите с фирмата
* Държава:
* Област:
* Населено място:
* Адрес:
* Телефон:
Уеб сайт:
Страница на строителната фирма в homes.bg
Тази страница съдържа всички оферти, публикувани от строителната фирма в homes.bg. Адресът на страницата се показва във визитката на фирмата под всяка оферта.
* Желанo име на страница: .homes.bg
Данни за потребителя
Този потребител ще има администраторски права. С него ще можете:
- да редактирате данните за Вашата фирма
- да добавяте/изтривате допълнителни потребители (търговци) с права за публикуване на обяви към акаунта на строителната фирма
- да публикувате/разглеждате/редактирате обяви публикувани от Вас и/или други потребители (търговци)
* Потребителско име:
(Името не трябва да е по-малко от 6 символа.)
 
* E-mail:  
* Парола:
Изберете парола дълга поне 8 символа, съдържаща комбинация от букви, цифри и специални символи.
* Парола (повтори):
* Име:
* Фамилия:
* Длъжност:
* E-mail за запитвания:
* Телефон:
homes новини
Допълнителна информация:
Тук може да въведете кратка информация за вас, която ще се показва под вашата снимка и телефони
Този акаунт ще се ползва: само като администратор
като администратор и търговец
(Ако използвате този потребител като търговец, въведените данни съставят вашата визитка, която се публикува под вашите оферти)

Регистрирай


Copyright © 2019 homes.bg